Kapcsolattartó: Ménesi Tamás, CISA

Arra a kérdésre keressük a választ, hogy az üzleti és informatikai folyamatok és rendszerek mennyire védettek és ellenőrzöttek?
Mik a potenciális kockázatok?

Elsődleges cél az ügyfelek informatikai folyamatainak és rendszereinek objektív méréseken és bizonyítékokon alapuló valós állapotának és az állapot okának leírása az Adatgazdák nyelvén.
(Az Adatgazda a tulajdonos vagy annak képviselője, illetve a tulajdonos által delegált vezérigazgató (CEO) és a vezérigazgató delegáltjai.)

Gyakorlati tapasztalatok

Általános informatikai problémák

 • Egzakt ellenőrzési módszer hiányában a tulajdonos(ok) és a vezetők nem tudják az ellenőrzési feladataikat objektív módon és egyszerűen elvégezni, az eredményeket értékelni. (Pl.: A menedzsment az informatikából származó csalást (és az egyéb csalást is) beleveszi a működési veszteségbe, nincs külön a controlling számításokban és nincs csalástörténet sem, ezért nem fektetnek be a csalás csökkentésének érdekében.)
 • Az adatgazdák nehezen tudják használni az informatika audit eredményeit mert általában nem az ő nyelvükön íródott, közölt, kommunikált.
 • A tulajdonosok az informatika audit eredményeit nehezen tudják használni, mert nem világos számukra, az hogyan segíti őket, mi a teendő?
 • Az informatika audit eredmények általában technikai problémákra és informatika-specifikus gyengeségekre világítanak rá, és nem a szervezet egészében tesznek megállapítást.
 • Az üzleti területek nem informatikai szakértői nem értik miért nem tud jobban működni az informatika, ellenben az informatikai szakértők a jobb működést a pénzre fogják.
 • Az informatikai stratégia illeszkedése a vállalati stratégiához; azt valóban értik-e az informatikai vezetők, szakértők, beosztottak?

Megoldásunk A legnagyobb kockázat az ember. Az informatikát elsősorban emberi, kulturális és szabályozási szempontok alapján vizsgáljuk, és csak másodsorban technikai hiányosságok szemszögéből. A felmérésből a technikai hiányosságok is automatikusan kijönnek, de az eredmény a tulajdonos és a vezetés számára érthető lesz, és az informatika és az üzleti területek kapcsolatát is kezeli.

Másodlagos cél a valós állapotban rejlő kockázatok felmérése,  osztályozása és a szükséges akcióterv-javaslatok kidolgozása.

Projektvezetési problémák

 • A projektekhez nincsenek elégséges számban objektív sikertényezők és kockázatjelzők (Key Risk Indicators) megállapítva a projekt elején.
 • A sikertényezőkhöz és kockázatjelzőkhöz nincs vagy nem megfelelő a mértékegység és a mérőműszer.
 • A sikertényezők és a kockázatjelzők közötti kapcsolatok nincsenek pontosan definiálva.
 • A sikertényezőkben és kockázatjelzőkben bekövetkező változások nincsenek megfelelően követve.
 • A fenti problémák megfelelő kezelése nem érdeke a szponzornak (amennyiben nem tulajdonos) és a projektvezetőnek, mert a projektsiker bónuszfüggő. (Minél nagyobb egy projekt teljesítésére adott bónusz vagy elismerés, annál nagyobb a szubjektív siker bizonyítására való törekvés)

Megoldásunk A tulajdonos(ok)nak segítünk abban, hogyan kell egy projekt sikertényezőit megállapítani és azokat hogyan kell egy projekt során hatékonyan ellenőrizni. Az eredmény, - amennyiben a szponzor nem tulajdonos -, a szponzor és a projektvezető ne tudja a tulajdonost (nem feltétlenül tudatosan) „megvezetni”.

Hatékony kontrollt minden területre!

Erősségeink

 • Informatikai kontrollfolyamatok vállalat-specifikus kialakítása és bevezetése
 • Projektfelügyelet
 • Rendszerelemzés és szervezés (Business Analysis)

Rendszerszervezési problémák

 • Hogyan készítsünk üzleti specifikációt alap informatikai tudással úgy, hogy azt az informatikai szakértők, specialisták, tervezők megértsék, és az teljes és egyértelmű legyen számukra?
 • Meg kell előzni az „Én nem ezt kértem” problémát!

Megoldásunk Szabvány kérdőívek és ellenőrző listák alkalmazása. A kérdőívek és ellenőrző listák részletessége a specifikáció bonyolultságával arányos. A szabvány kérdőívek és ellenőrző listák alkalmazása miatt egy idő után az üzleti oldal megérti az informatikai gondolkodásmódot és az informatikus könnyebben lát rá az üzleti problémákra. Tudásbázis kialakítása.