Kapcsolattartó: Ménesi Edit

Erősségeink, gyakorlati tapasztalatok

 • Szabályzatkészítés
  • A társaság adottságainak megfelelően a számviteli politika, az eszközök és források értékelési szabályzatának kialakítása, a számlarend elkészítése és folyamatos karbantartása.
  • A leltározási és pénzkezelési szabályzat elkészítése
 • Könyvelés, mérlegkészítés
  • Megbízási szerződés szerint, a megbízó gazdasági eseményeinek főkönyvi könyvelése a magyar számviteli törvény előírásának megfelelően.
  • A főkönyvi könyvelés a gazdasági eseményekről folyamatosan.
  • Havonta főkönyvi kivonat készítése.
  • Az üzleti tevékenység eredményéről az ügyvezetés folyamatos tájékoztatása.
  • Az üzleti év végével mérlegbeszámoló, kiegészítő mellékletek, illetve az ügyvezetés és/vagy a tulajdonosok igénye szerint évközi beszámoló készítése.
 • Nyilvántartások
  • A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása, értékcsökkenési leírás számítása
  • Az analitikus nyilvántartásokat folyamatosan egyezteti a megbízók nyilvántartásával.
  • Tételes adók és járulékok nyilvántartása
  • Az ÁFA törvény előírásának megfelelően az általános forgalmi adóról tételes nyilvántartást vezet.
 • Adók, járulékok, bevallások
  • Társasági adóbevallást készít az üzleti év végével, vagy év közben az ügyvezetés kérésére bármikor.
  • Az adóigazgatás rendjéről (Art) szóló törvény előírt gyakoriságának (havi, negyedéves, éves) időpontjában elektronikus bevallást készít és határidőre továbbítja az APEH felé
 • Felügyeleti, hatósági, könyvvizsgálati előkészítés
 • Társaság képviselet
  • Társaságok képviselete állandó meghatalmazás alapján a havi adó- és járulék E-Bevallások küldésére.
  • Adóellenőrzési folyamatokban eseti megbízás alapján társasági képviselet.
  • Üzleti tárgyalásokban való részvétel. Megrendelésekhez, hitelbírálatokhoz számítási anyag készítése.

Kiút a törvények útvesztőjéből